Image rotator

Franchise  

Met maar ruim 100 zelfstandige cafetaria-ondernemers is Big Snack één van de grootste cafetaria franchiseformule in Nederland. Een laagdrempelige formule voor cafetaria’s met een buurtfunctie. U betaalt geen entreefee, wij delen in de ombouwkosten en verzorgen een complete openingscampagne. Zo kunt u meteen starten als Big Snack!

De voordelen

U blijft baas in eigen huis en wij ontlasten u waar en wanneer ú dat wilt. Bovendien maken wij het u ook nog eens extra eenvoudig om meteen te beginnen:

  • Maandelijkse folderverspreiding in úw regio
  • Géén entreefee
  • Volledige vrijheid voor úw ondernemerschap
  • Behoud van eigen assortiment
  • Behoud van eigen prijsstelling
  • Actief marketingprogramma voor extra traffic en omzet

Partner: www.denationalefranchisegids.nl

© www.bigsnack.nl - webdesign en onderhoud: prode